Movies Library

HD
75 min

Adonis X - 2022

https://moviehab.com/embed/5yY5X https://moviehab.com/embed/movie?id=5yY5X
HD
102 min

Ang Boyfriend Kong Gamol - 1993

https://moviehab.com/embed/v2VyL https://moviehab.com/embed/movie?id=v2VyL
HD

Patayan Files: Ang Pinakamalalaking Murder Cases Ng Dekada '90 - 2022

https://moviehab.com/embed/rkOrB https://moviehab.com/embed/movie?id=rkOrB
HD

Huling Lamay - 2022

https://moviehab.com/embed/pYMpX https://moviehab.com/embed/movie?id=pYMpX
HD

The Influencer - 2022

https://moviehab.com/embed/XD4Gl https://moviehab.com/embed/movie?id=XD4Gl
HD
101 min

Nelia - 2021

https://moviehab.com/embed/2kVD1 https://moviehab.com/embed/movie?id=2kVD1
HD

Bingwit - 2022

https://moviehab.com/embed/1wR3V https://moviehab.com/embed/movie?id=1wR3V
HD
117 min

Asuang - 2018

https://moviehab.com/embed/n5Kzp https://moviehab.com/embed/movie?id=n5Kzp
HD

Bitukang Manok - 2014

https://moviehab.com/embed/kRmNr https://moviehab.com/embed/movie?id=kRmNr
HD
106 min

Way of The Cross - 2022

https://moviehab.com/embed/n53Kl https://moviehab.com/embed/movie?id=n53Kl
Soon
100 min

Kaluskos - 2022

https://moviehab.com/embed/L9qEw https://moviehab.com/embed/movie?id=L9qEw
HD
109 min

Kamagong (Restored) - 1986

https://moviehab.com/embed/jR1PP https://moviehab.com/embed/movie?id=jR1PP
HD

Oo na sige na - 1994

https://moviehab.com/embed/gJ0PG https://moviehab.com/embed/movie?id=gJ0PG
HD

Hataw Na (Restored) - 1995

https://moviehab.com/embed/jR1kP https://moviehab.com/embed/movie?id=jR1kP
HD
24 min

Nang Maglublob Ako sa Isang Mangkok ng Liwanag - 2021

https://moviehab.com/embed/gJ0GG https://moviehab.com/embed/movie?id=gJ0GG
HD

Purificacion - 2022

https://moviehab.com/embed/gJ0Xj https://moviehab.com/embed/movie?id=gJ0Xj
HD
105 min

Big Night! - 2021

https://moviehab.com/embed/n546R https://moviehab.com/embed/movie?id=n546R
HD
100 min

Mr. Suave (Restored) - 2003

https://moviehab.com/embed/VOMPo https://moviehab.com/embed/movie?id=VOMPo
HD
120 min

Paano Na Kaya (Restored) - 2010

https://moviehab.com/embed/R6Gow https://moviehab.com/embed/movie?id=R6Gow
HD

Tuloy… Bukas ang Pinto - 2022

https://moviehab.com/embed/68qD7 https://moviehab.com/embed/movie?id=68qD7
HD

The Graduation (Restored) - 1969

https://moviehab.com/embed/5ypBx https://moviehab.com/embed/movie?id=5ypBx
Soon
90 min

Sitio Diablo - 2022

https://moviehab.com/embed/pYvJ1 https://moviehab.com/embed/movie?id=pYvJ1
HD
90 min

The Entitled - 2022

https://moviehab.com/embed/wpDj8 https://moviehab.com/embed/movie?id=wpDj8
HD

Scorpio Nights 3 - 2022

https://moviehab.com/embed/n5q57 https://moviehab.com/embed/movie?id=n5q57
HD

Grease Gun Gang - 1992

https://moviehab.com/embed/PNkn2 https://moviehab.com/embed/movie?id=PNkn2
HD
112 min

Neber 2 Geder - 1996

https://moviehab.com/embed/OYjmQ https://moviehab.com/embed/movie?id=OYjmQ
HD
113 min

Sana, Bukas Pa Ang Kahapon (Restored) - 1983

https://moviehab.com/embed/NkglN https://moviehab.com/embed/movie?id=NkglN
Soon
90 min

Purification - 2022

https://moviehab.com/embed/lYlLj https://moviehab.com/embed/movie?id=lYlLj
HD
81 min

You Have Arrived - 2019

https://moviehab.com/embed/KrNXY https://moviehab.com/embed/movie?id=KrNXY
SD

Tamis ng Unang Halik - 1989

https://moviehab.com/embed/wpNDm https://moviehab.com/embed/movie?id=wpNDm