Movies Library

HD
120 min

Manolo En Michelle Hapi Together - 1994

https://moviehab.com/embed/pg2 https://moviehab.com/embed/movie?id=pg2
HD
90 min

Iputok mo... Dadapa ako! (Hard to Die) - 1990

https://moviehab.com/embed/oYj https://moviehab.com/embed/movie?id=oYj
HD

Working Students - 1992

https://moviehab.com/embed/nZR https://moviehab.com/embed/movie?id=nZR
SD

Dalawa Laban Sa Mundo: Ang Siga At Ang Beauty

https://moviehab.com/embed/mwO https://moviehab.com/embed/movie?id=mwO
SD
120 min

Shake, Rattle & Roll II - 1990

https://moviehab.com/embed/lO5 https://moviehab.com/embed/movie?id=lO5
SD
114 min

Shake, Rattle & Roll III - 1991

https://moviehab.com/embed/k55 https://moviehab.com/embed/movie?id=k55
HD

Shake Rattle and Roll VI - 1997

https://moviehab.com/embed/j2R https://moviehab.com/embed/movie?id=j2R
SD

Shake, Rattle & Roll V - 1994

https://moviehab.com/embed/g5Y https://moviehab.com/embed/movie?id=g5Y
SD
94 min

Shake Rattle and Roll 8 - 2006

https://moviehab.com/embed/0Rv https://moviehab.com/embed/movie?id=0Rv
SD
138 min

Shake, Rattle and Roll 9 - 2007

https://moviehab.com/embed/9rx https://moviehab.com/embed/movie?id=9rx
HD
73 min

Amok - 2011

https://moviehab.com/embed/82m https://moviehab.com/embed/movie?id=82m
HD
115 min

Ang Tag-araw Ni Twinkle - 2013

https://moviehab.com/embed/73j https://moviehab.com/embed/movie?id=73j
HD
110 min

Batang Quiapo (Restored) - 1986

https://moviehab.com/embed/68n https://moviehab.com/embed/movie?id=68n
HD
118 min

Kapag Puno Na Ang Salop (Restored) - 1987

https://moviehab.com/embed/5yB https://moviehab.com/embed/movie?id=5yB
HD
100 min

Dynamite Fishing - 2013

https://moviehab.com/embed/4x1 https://moviehab.com/embed/movie?id=4x1
HD
76 min

Sampaguita: The National Flower - 2010

https://moviehab.com/embed/31M https://moviehab.com/embed/movie?id=31M
HD
119 min

Walang Matigas na Tinapay sa Mainit na Kape ( Restored) - 1994

https://moviehab.com/embed/2kK https://moviehab.com/embed/movie?id=2kK
HD
11 min

Fatigued - 2020

https://moviehab.com/embed/1wR https://moviehab.com/embed/movie?id=1wR
SD
120 min

Mahirap Palang Magpalaki ng Asawa! - 1976

https://moviehab.com/embed/Z6J https://moviehab.com/embed/movie?id=Z6J
SD
130 min

Milagros - 1997

https://moviehab.com/embed/YEK https://moviehab.com/embed/movie?id=YEK
HD
101 min

Kiss Mo 'Ko - 1999

https://moviehab.com/embed/XDW https://moviehab.com/embed/movie?id=XDW
HD
110 min

Babangon Ako't Dudurugin Kita - 1989

https://moviehab.com/embed/W6J https://moviehab.com/embed/movie?id=W6J
SD
120 min

Katas ng Langis - 1982

https://moviehab.com/embed/VOM https://moviehab.com/embed/movie?id=VOM
HD
92 min

Island of Desire - 2022

https://moviehab.com/embed/R6q https://moviehab.com/embed/movie?id=R6q
HD
112 min

Tanging Yaman (Restored) - 2000

https://moviehab.com/embed/QWl https://moviehab.com/embed/movie?id=QWl
HD

Bakit ngayon ka lang?

https://moviehab.com/embed/PNw https://moviehab.com/embed/movie?id=PNw
HD

Totoy Buang: Mad killer ng maynila

https://moviehab.com/embed/OYp https://moviehab.com/embed/movie?id=OYp
HD

Anting-anting - 1998

https://moviehab.com/embed/Nk6 https://moviehab.com/embed/movie?id=Nk6
HD

Beloy Montemayor Jr.: Tirador Ng Cebu - 1993

https://moviehab.com/embed/M8A https://moviehab.com/embed/movie?id=M8A
HD

The Day After Valentine's - 2018

https://moviehab.com/embed/L9w https://moviehab.com/embed/movie?id=L9w